Pagina opties

Groter
A A

Geen herinnering meer na aanslag riool- en afvalstoffenheffing (11-07-2018)

Tot eind 2016 werden de riool- en afvalstoffenheffing via de nota van Brabant Water geheven door de gemeente Bladel.

Vanaf 2017 worden deze belastingaanslagen door de gemeente zelf verzonden. Vanwege deze verandering is er destijds voor gekozen om eerst een herinneringsbrief te sturen als er niet tijdig werd betaald. Gemerkt wordt dat – na een jaar gewenningsperiode – het aantal herinneringsbrieven niet meer terugloopt. Daarom is er voor gekozen om de herinneringsbrieven niet meer te sturen, maar meteen over te gaan tot een aanmaning. Let goed op de uiterste vervaldatum van de betaling, als u binnenkort de nieuwe aanslag riool- en afvalstoffenheffing ontvangt. Als uw betaling namelijk te laat wordt ontvangen, bedragen de aanmaningskosten tenminste € 7,00.