Pagina opties

Groter
RSS

Gedeeltelijke huurcompensatie corona lokale culturele organisaties (02-06-2021)

afbeelding geld

Veel culturele organisaties in de gemeente Bladel hebben het zwaar door de coronamaatregelen. Om hen financieel te compenseren, heeft de gemeente Bladel tijdelijk beleid opgesteld. Culturele organisaties die een locatie huren van de gemeente kunnen nog tot 1 juli 2021 huurcompensatie aanvragen voor de periode 1 april t/m 31 december 2020.

Deze huurcompensatie betekent dat 50% van de huur van deze periode wordt kwijtgescholden.

Voor wie en onder welke voorwaarden?

Culturele organisaties in de gemeente Bladel die huurder zijn van de gemeente Bladel. De voorwaarden voor huurcompensatie zijn in het kort:

  • Er moet sprake zijn van financiële problemen die veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
  • U staat ingeschreven in de gemeente Bladel.
  • U kunt aantonen dat financiële schade zo veel mogelijk is beperkt.
  • U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om uitgaven zo veel mogelijk te beperken en inkomsten zo veel mogelijk te behouden.
  • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Tot 1 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen. Uiterlijk 1 augustus 2021 ontvangt u een reactie. Als de aanvraag is goedgekeurd, zal de gedeeltelijke kwijtschelding worden verrekend met de afrekening van 2021.

Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? Ga naar www.bladel.nl/huurcompensatie.