Pagina opties

Groter
A A
RSS

Gecombineerde aanslag Gemeentelijke Belastingen 2019 (20-02-2019)

Eind februari 2019 ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke Belastingen 2019. Als u geen aanslag per post ontvangt, staat de aanslag voor u klaar op mijn.overheid.nl.

Op het aanslagbiljet staat de Woz-waarde en de aanslagregels onroerende zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing.

Taxatieverslag

Hoe de Woz-waarde tot stand is gekomen, kunt u lezen in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kunt u bekijken en downloaden via mijn.overheid.nl. Inwoners kunnen inloggen met DigiD en bedrijven met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning of DigiD? Dan kunt u het taxatieverslag  aanvragen via belastingen@bladel.nl of telefonisch via 0497 - 36 16 36.

Woz-waarde te hoog? Neem contact op met de gemeente

Als u van mening bent dat de waarde van uw pand te hoog is vastgesteld, kunt u contact opnemen met de gemeente. U wordt verzocht gebruik te maken van het reactieformulier Woz-beschikking 2019 op de website www.bladel.nl/woz-portaal.nl. Telefonisch reageren kan ook via  0497 - 36 16 36. De taxateur zal de Woz-waarde nogmaals beoordelen en neemt dan telefonisch contact met u op. Indien nodig vindt er een inpandige opname plaats. Als er nog wat zaken moeten worden uitgezocht, kan het wat langer duren.

Het voordeel van zo’n informeel bezwaar is dat het niet lang duurt. Er zijn geen wettelijke procedures mee gemoeid waardoor u binnen zes weken al een reactie van ons kunt ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag.

Formeel bezwaar

Het is natuurlijk mogelijk dat u er met de taxateur niet uitkomt. In dat geval kunt u alsnog formeel bezwaar maken. Via de website www.bladel.nl/woz-portaal.nl kunt u een bezwaarformulier downloaden of we sturen u op verzoek een exemplaar toe. Dat bezwaar moet op uiterlijk 12 april 2019 bij de gemeente binnen zijn. (Mocht die datum naderen, terwijl u nog wacht op de afhandeling van uw informele bezwaar, kan in overleg met de gemeente de termijn worden verlengd.) Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

Waarom ontvangt u als huurder van een woning een Woz-beschikking?

Per 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem waarbij de Woz-waarde van de woning meetelt in de berekening van het aantal punten. Door deze wijziging in het woningwaarderingsstelsel (WWS) hebben huurders belang gekregen bij de door de gemeente vastgestelde Woz-waarde. Als huurder van een woning hoeft u overigens géén onroerende zaakbelasting te betalen.

Tarieven gemeentelijke belastingen 2019

De tarieven staan op de achterzijde van het aanslagbiljet. De tarieven zijn door de gemeenteraad in de verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht kan hiertegen geen bezwaar worden aangetekend, aangezien het hier algemene regelgeving betreft.

Automatische incasso

U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Via de site van de gemeente Bladel kunt u met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven) automatische incasso aanvragen.