Pagina opties

Groter
A A
RSS

Flex Campus in Hapert voorziet in verantwoorde huisvesting arbeidsmigranten (06-03-2019)

Om te voorzien in de woonbehoefte voor arbeidsmigranten start het bedrijf Metaal Flex B.V. deze zomer met de bouw van een gebouw dat de naam Flex Campus krijgt. De huisvesting van deze arbeidsmigranten is gunstig voor de regionale industrie.

In het gebouw kunnen ca. 240 arbeidsmigranten op een goede manier tijdelijk worden gehuisvest, gedurende de periodes dat ze hier werken. In 120 studio’s van ongeveer 30m² vloeroppervlak verblijven per ruimte maximaal twee bewoners. Er komen 144 parkeerplaatsen, twee sportvelden, een binnentuin en voorzieningen voor gemeenschappelijk gebruik. Op de Flex Campus komt een permanente beheerder als aanspreekpunt voor de arbeidsmigranten en de buurtbewoners. In het hele traject worden bewoners uit de buurt betrokken en geïnformeerd.

De gemeente Bladel heeft de nadruk gelegd op niet-permanente huisvesting van wisselende arbeidsmigranten en op een goede kwaliteit van huisvesting en beheer. Metaal Flex B.V. heeft tijdens de informatiebijeenkomst op 16 april 2018 een aantal toezeggingen gedaan aan de omgeving. Dat  ging vooral over het beheer, de verkeersafwikkeling en het beperken van het uitzicht op de nieuwe wijk Dennenoord. Deze afspraken komen terug in de voorwaarden die de gemeente stelt aan de omgevingsvergunning. De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend. Met ingang van vrijdag 1 maart 2019 start de beroepstermijn van zes weken.

Herinrichting parallelweg De Wijer

Tijdens de informatiebijeenkomst in 2018 stelden omwonenden vragen over de verkeersaansluiting van De Wijer en de parallelweg in Hapert (hiermee wordt het laatste stukje van de Wijer bedoeld, dat uitkomt op het fietspad naar de Provinciale Weg). Op het moment van de informatiebijeenkomst waren de herinrichtingsmaatregelen op de doorgaande weg De Wijer nog niet afgerond. Mensen maakten zich zorgen over de onoverzichtelijke situatie die zou ontstaan als het verkeer uit de parallelweg de komende tijd drukker wordt. De gemeente verwacht deze situatie met een herinrichting waar nodig te kunnen verbeteren.
De omgeving wordt nauw bij deze herinrichting betrokken. Een eerste overleg heeft in oktober 2018 plaatsgevonden. Binnenkort wordt er een voetpad aangelegd op de parallelweg. Nadat de Flex Campus gereed is, wordt de hele parallelweg heringericht. De aansluiting op de hoofdweg De Wijer krijgt daarbij zeker aandacht. Metaal Flex B.V. draagt bij in de kosten van de herinrichting.