Pagina opties

Groter
RSS

Financiële bijdrage voor beëindiging varkenshouderijlocaties (28-10-2019)

Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om in veedichte gebieden de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De subsidieregeling ‘Saneringsregeling varkenshouderij’ biedt varkenshouders de kans om hun bedrijf te beëindigen.

Financiële bijdrage voor beëindiging varkenshouderij

Varkenshouders kunnen zich vrijwillig melden voor deelname aan de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV). Als de varkenshouder besluit deel te nemen aan de saneringsregeling, dan ontvangt hij een vergoeding voor de varkensrechten en de restwaarde van de stallen. Stallen moeten worden gesloopt, de vergunning wordt ingetrokken en de locatie moet een andere bestemming krijgen (anders dan veehouderij).

“Varkenshouders kunnen zich aanmelden vanaf 25 november 2019 tot 15 januari 2020. Varkenshouders kunnen zich dan aanmelden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).”

Geurscore

De subsidie wordt verstrekt op basis van geuroverlast. Wanneer een varkenshouder zich aanmeldt voor de regeling, dan wordt zijn geurscore bepaald op basis van de geurbelasting van het bedrijf op omliggende woningen. Bedrijven met een hoge geurscore komen hoog in de ‘ranking’. Dit wil niet zeggen dat varkenshouderijen met een lage geurscore (lage ranking) geen kans maken op deelname aan de regeling. Dit hangt af van het aantal deelnemers dat zich meldt. Wilt u als varkenshouder weten wat uw geurscore is, dan kunt u dit navragen bij de gemeente.

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij de gemeente via 0497-361636 of info@bladel.nl. Hier kan ook een vrijblijvend gesprek worden aangevraagd. Wilt u liever een vertrouwelijk gesprek over de mogelijkheden, dan kunt u de vertrouwenspersoon agrarisch Hans van den Biggelaar bereiken via 06-12970757 of hans@beeckk.com.

Er is ook een provinciaal ondersteuningsnetwerk ingericht om de varkenshouders te begeleiden en te informeren over de mogelijkheden. Meer informatie hierover is te vinden in “longread ondersteunende maatregelen” welke op de website van de provincie te raadplegen is. (www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen)