Pagina opties

Groter
A A
RSS

Egyptische Poort (06-03-2019)

In de commissievergadering van 25 februari jl. presenteerde het college van burgemeester en wethouders de stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling Egyptische Poort. In de afgelopen periode heeft bureau Buur de twee eerder door de raad gekozen scenario’s “De Kempische Poort” en “De toren van Bladel” met vier amendementen samengevoegd tot één scenario.

De belangrijkste kenmerken van het samengevoegde scenario zijn:
- het versterken van de groenstructuur;
- het plannen van woningbouw in de omgeving van de Leemskuilen;
- het oprichten van recreatiewater in de buurt van het huidige zwembad;
- het creëren van een overgang van bedrijventerrein de Sleutel richting de Egyptische Poort door daar lichte bedrijvigheid te combineren met wonen;
- het realiseren van een ongelijkvloerse overgang met de N284.

Binnen dit scenario is een aantal keuzemogelijkheden opgenomen. De grootste verschillen in die keuzes zitten in de vraag waar en hoe de overgang met de N284 gerealiseerd zal worden. Er kan gekozen worden voor een doelmatige overgang (een brug of tunnel) voor langzaam verkeer maar het is ook mogelijk het hele kruispunt te wijzigen en de N284 helemaal of half verdiept aan te leggen. Bij de keuze voor één van de verschillende overgangen over de N284 moet rekening gehouden worden met het project voor de aanpassingen aan de N284 dat in samenwerking met Reusel-De Mierden en de provincie gestart is. De planning van het Egyptische Poort deelproject N284, moet dus gelijk lopen met de planning van het project N284 met Reusel-De Mierden en de provincie. Aan de gemeenteraad van Bladel wordt op 9 mei 2019 gevraagd een voorkeur uit te spreken voor één van de verschillende opties voor de overgang met de N284.

Naast de samenvoeging van de scenario’s en de amendementen zijn voor de voortgang van de gebiedsontwikkeling Egyptische Poort vier deelprojecten opgestart. De deelprojecten bestaan uit: wonen, recreatiewater, N284 en sociale tuinen. Binnen deze deelprojecten worden de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de financiën in beeld gebracht.