Pagina opties

Groter
RSS

Digitaliseringsvoucher voor MKB-ondernemers (31-03-2021)

burgemeester Bosma en wethouder Rombouts

MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

Burgemeester Remco Bosma en wethouder Frank Rombouts van gemeente Reusel-De Mierden roepen alle Kempische MKB ondernemers op om gebruik te maken van deze voucher. Bosma: “De lockdown heeft de kwetsbaarheid van bedrijfsprocessen aan het licht gebracht. Aanleiding voor deze regeling waren de verontrustende signalen dat veel ondernemers in de eerste lockdown geen reparatie-, onderhoud- en beheerwerkzaamheden aan machines e.d. konden uitvoeren, omdat veel bedrijfsprocessen nog op locatie plaatsvinden. Ook was een groot deel van het MKB, waaronder de detailhandel, niet voorbereid op (volledig) digitaal klantencontact en digitale verkoop. Dit hebben we als regio opgepakt als kans om ondernemers met deze Adviesregeling te ondersteunen om hier mee aan de slag te gaan. Zodat bedrijven niet alleen in een lockdown-situatie door kunnen werken, maar ook in de toekomst, dankzij gedigitaliseerde processen, een betere concurrentiepositie kunnen realiseren, hun klantenkring kunnen vergroten, hun dienstverlening kunnen verbeteren en optimaler kunnen samenwerken met andere bedrijven.”

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich op het midden- en kleinbedrijf, en dan met name de bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen hebben gezet in die richting en behoefte hebben aan concrete informatie over wat digitalisering en dataficering voor hun bedrijf kan betekenen. Rombouts: “Wij willen alle MKB’ers uit de Kempen vragen om eens kritisch te kijken naar hun bedrijfsproces en met hulp van een expert na te denken wat digitalisering op zou kunnen leveren. Onderzoek bijvoorbeeld de mogelijkheden van: digitaal voorraadbeheer, een webshop, een melkrobot, digitale secretaressediensten voor zzp’ers, machineonderhoud op afstand, online instructie, een receptenautomaat bij de apotheek, etc. etc. Een expert kan daar bij helpen, ook bij de realisatie. Want de crisis komt wel ten einde maar digitalisering blijft voor de toekomst van levensbelang.”

Rombouts: “We willen het MKB in de regio, gezond, sterk en veerkrachtig houden. Daarom zouden we aan iedereen uit de Kempen ook willen vragen: ‘Koop lokaal, ook digitaal!’ Als we samen de schouders er onder zetten komen we ook samen sterker uit deze crisis.” Bosma: “Het is belangrijk goed met elkaar in gesprek te blijven en elkaar te inspireren met nieuwe ideeën en initiatieven, want ‘Samen maken we de Kempen!”

Aanvragen en meer informatie

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) stellen 300 vouchers ter waarde van € 1000,00 ter beschikking voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 april op de website van de Metropoolregio Eindhoven: www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies. Op de site staat de regeling met een toelichting en een aanvraagformulier, dat eenvoudig door de ondernemer zelf ingevuld kan worden. Vraag de voucher snel aan want op = op.