Pagina opties

Groter
A A
RSS

Convenant Buurtbemiddeling (28-11-2018)

Op maandag 12 november ondertekende wethouder Davy Jansen namens de gemeente Bladel het convenant Buurtbemiddeling. Naast de gemeente Bladel waren ook de gemeenten Eersel en Reusel-De Mierden, Wel! Welzijn de Kempen en diverse woningcorporaties ondertekenaar van het convenant. De ondertekening van het convenant vormt het startsein van een samenwerkingsverband tussen de betrokken partijen voor Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer met elkaar in gesprek te brengen. Uitgangspunt voor Buurtbemiddeling is dat de betrokken partijen vrijwillig deelnemen en gemotiveerd zijn om sámen tot een oplossing te komen. De methode werkt het beste in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het contact weer te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. Een leefbare woonomgeving, sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van burgers staan bij het oplossen van conflicten centraal. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door welzijnsorganisatie Wél! Welzijn de Kempen (voorheen GOW Welzijnswerk).

Voor meer informatie over Buurtbemiddeling kunt u terecht op www.welzijndekempen.nl/buurtbemiddeling of bij de coördinator Buurtbemiddeling via bbm@welzijndekempen.nl.