Pagina opties

Groter
A A
RSS

Controleer uw perceel! (06-03-2019)

Op 21 februari zijn vier ontwerp bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen van de kernen Bladel, Casteren, Netersel en Hoogeloon ter inzage gelegd. Binnen deze bestemmingsplannen zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Er is gekozen om alleen de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie vast te leggen.

 De regels zijn qua opzet en inhoud hetzelfde voor alle kernen en er is aangesloten bij geldende planologische regelingen, recent beleid en regelgeving. Binnen het ontwerpbestemmingsplan Kom Bladel 2019 is het centrumgebied niet opgenomen, aangezien de gemeenteraad hiervoor een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Het bestemmingsplan voor het centrumgebied van Bladel en de kern Hapert volgen later.

Waarom controleren?

Het is van belang om te controleren of uw perceel goed is overgenomen in het ontwerp bestemmingsplan, omdat dit bij een eventuele vergunningsaanvraag of andere procedure misverstanden kan voorkomen. Het is mogelijk dat er zaken niet goed of niet zijn overgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Dit is het moment om deze foutjes op een eenvoudige wijze te corrigeren. Mocht u vragen hebben bij het controleren van uw eigendom, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Miranda van Dijk via 0497 - 36 16 36.

Ter inzage

De ontwerp bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen van 21 februari tot en met 3 april 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

De plannen kennen de volgende identificatienummers:
NL.IMRO.1728.BPB1059KomBlad2019-ONTW;
NL.IMRO.1728.BPC2006KomCast2019-ONTW;
NL.IMRO.1728.BPH3026KomHoog2019-ONTW;
NL.IMRO.1728.BPN4013KomNet2019-ONTW.