Pagina opties

Groter
RSS

Commissievergaderingen in juni 2021 (07-06-2021)

raadszaal

In juni 2021 vinden drie commissievergaderingen plaats:

  • Commissie Grondgebied op maandag 14 juni 2021.

Op de agenda staat o.a. Jaarstukken 2020, Perspectiefnota 2021, Sport- en recreatiecomplex Egyptische Poort, Stedenbouwkundige visie Hapert, Beleidskader CPO, Bestemmingsplan Stedelijk Gebied, Bestemmingsplan Langrijt 4 Hoogeloon.

  • Commissie Inwoners op dinsdag 15 juni 2021.

Op de agenda  staat o.a. Jaarstukken 2020, Perspectiefnota 2021, Fraude KempenPlus, Begroting GGD Brabant-Zuidoost.

  • Commissie Middelen & Algemene Zaken op maandag 21 juni 2021.

Op de agenda staat o.a. Jaarstukken 2020, Perspectiefnota 2021, Aanwijzing lokale media-instelling, Begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GRSK, MRE, KBP).

De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u inzien via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Bladel.

Spreekrecht

Als burger kunt u tijdens een commissievergadering inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. Een verzoek om spreekrecht meldt u voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.  

Besluitvorming op 8 juli 2021

Commissies bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de commissies neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 8 juli 2021 een besluit.