Pagina opties

Groter
RSS

Brief van de burgemeester aan alle ondernemers (28-10-2020)

burgemeester Bosma

Beste ondernemers in gemeente Bladel,

Nu het coronavirus nog sterker de kop op steekt, neemt de onzekerheid voor u als ondernemer waarschijnlijk ook toe. Met name de horeca en evenement gerelateerde ondernemers in onze gemeenten worden hard geraakt.

De nieuwe maatregelen die in Nederland zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de adviezen die zijn uitgebracht hebben waarschijnlijk ook impact op uw onderneming.

Het faciliteren van thuiswerken, het dragen van mondkapjes en het afstand houden wordt over het algemeen goed opgepakt. Het aanpassingsvermogen van u en uw werknemers is groot en het is goed om te zien dat het werk op een veilige manier doorgang kan vinden.

U hebt wellicht ook te maken gedwongen sluiting, met uitval van werknemers door ziekte of met omzetverlies omdat export lastiger is. Ik begrijp dat dit ingrijpend is voor uw bedrijfsvoering. Desondanks vraag ik om uw begrip voor deze maatregelen. We hebben immers medewerking van iedereen nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ik ben trots op de creativiteit en het ondernemerschap in onze gemeente in tijden van crisis. Velen van u hebben ingespeeld op de nieuwe situatie of zijn tijdelijk een nieuwe weg ingeslagen. Ik ben ook blij met het derde steunpakket van het Kabinet dat de getroffen ondernemers blijft steunen. Dit zien wij gelukkig ook terug in de cijfers van werkloosheid en faillissementen in onze regio.

Ik heb geen glazen bol, maar ik heb er vertrouwen in dat we de tweede golf samen goed doorkomen. Ik kijk met waardering naar de wijze waarop bedrijven in onze gemeente samenwerken en elkaar waar mogelijk ondersteunen. Lokaal zaken doen en een lekkere maaltijd bestellen bij de plaatselijke horeca draagt daar ook aan bij.

Naast de landelijke maatregelen hebben we als Metropoolregio Eindhoven onlangs een Herstelaanpak voor de regionale economie vastgesteld. Met deze herstelaanpak leveren we een bijdrage aan projecten die gericht zijn op digitalisering van MKB bedrijven en het onderwijs, aan het omscholen en opleiden van werknemers en het delen van kennis en samenwerking voor centrumgebieden. Hiervoor is 2 miljoen beschikbaar gesteld. We zoeken voor de besteding van dit geld uitdrukkelijk de verbinding met de triple helix en de initiatieven uit het veld.

Helaas is het door het virus niet mogelijk om elkaar te ontmoeten. Het ondernemerscafé en andere netwerkevenementen kunnen geen doorgang vinden. Toch is het belangrijk om met elkaar (digitaal) in contact te blijven. Zijn er zaken die u graag wilt aankaarten, meld dit dan bij uw ondernemersvereniging of bij een van onze accountmanagers van Kempenplus of de gemeente.

Blijf gezond en houd vertrouwen in de toekomst.

Hartelijke groet,

Remco Bosma
Portefeuillehouder Economie
Burgemeester gemeente Bladel