Pagina opties

Groter
RSS

Brief van burgemeester Remco Bosma aan de inwoners van gemeente Bladel (27-03-2020)

Beste inwoners van de gemeente Bladel,

Sinds mijn brief van twee weken geleden is er veel veranderd in ons land en in uw leefomgeving. Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is hard gestegen. En er zijn op het moment dat ik u schrijf al ruim 400 mensen overleden aan de gevolgen van dit virus. Het zijn harde cijfers die we via het RIVM, nieuwssites, journaals en kranten binnen krijgen. Ik raak er niet aan gewend.

Ook in onze gemeente zijn mensen ziek geworden door het coronavirus. Hen wens ik heel veel beterschap. Zieke mensen hebben zorg nodig. Waar mogelijk thuis en anders in het ziekenhuis. Zo raakt het coronavirus ook familieleden en vrienden, artsen, verpleegkundigen en andere verzorgenden. Zij hebben geen gemakkelijke taak. Mijn dank is groot aan ieder die ondersteuning biedt!

Er zijn meer mensen voor wiens inzet we dankbaar mogen zijn. Zoals leraren die het onderwijs goed weten te organiseren op afstand, kinderopvangmedewerkers die de kinderen van ouders in cruciale beroepen opvangen en ondernemers die (met alle uitdagingen die daarbij komen kijken) de dienstverlening aan klanten blijven leveren waar ze kunnen. Het is onmogelijk om iedere beroepsgroep hier te noemen. Maar het is wel duidelijk dat het juist nu zo belangrijk is dat de radertjes blijven lopen en dat we elkaar ondanks alle uitdagingen blijven vinden.
Dat geldt ook voor het onderhouden van contacten met onze kwetsbare inwoners. Die op leeftijd of hulpbehoevend zijn en die op dit moment veel minder mensen zien, omdat fysieke contacten beperkt moeten worden. Dat is verdrietig. Want je wilt er graag kunnen zijn voor dierbaren en het gaat tegen de natuur in om afstand te houden. Ik zie gelukkig dat mensen creatief zijn in het maken van contact op andere manieren, bijvoorbeeld door te videobellen. Daar maak ik zelf nu ook gebruik van om mijn ouders en schoonouders te kunnen spreken en zien.

Lichtpuntjes zijn er ook in deze onzekere tijd. Er ontstaan initiatieven van saamhorigheid en ‘samen zorgen’. Zoals bedrijven die spontaan grote hoeveelheden mondkapjes en andere beschermingsmiddelen afstonden toen daar grote nood aan was afgelopen week, buren die boodschappen doen voor kwetsbaren ouderen en zieken, buurtverenigingen die coronahulp organiseren en de opzet van een kaartenactie voor onbekende ouderen. Al deze initiatieven zijn hartverwarmend. En dat niet alleen; ze tonen ook de veerkracht van onze inwoners.

We moeten doen wat nodig is om te zorgen dat het aantal personen dat met het coronavirus besmet raakt, beperkt blijft. Dat betekent het houden van tenminste anderhalve meter afstand, niet samenkomen in groepen, zoveel mogelijk thuis blijven, geen hand geven als begroeting, het gebruik van papieren zakdoekjes, hoesten in de elleboog en veelvuldig handen wassen.
Ik vraag u om te vertrouwen op het RIVM en de Rijksoverheid. Volg de adviezen op. Doe het voor uzelf en doe het voor de kwetsbare mensen. De signalen die ik krijg, is dat mensen in onze gemeente dat goed doen.
Het is een moeilijke tijd, maar we kunnen dit samen aan. Houd moed en pas goed op uzelf en uw geliefden. We gaan hier samen uitkomen.

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op www.rivm.nl/coronavirus en www.rijksoverheid.nl/coronavirus voor de laatste informatie. Heeft u als ondernemer door de coronamaatregelen financiële zorgen? Kijk dan op www.kempenplus.com/ondersteuning-ondernemers.

Met hartelijke groet,
Remco Bosma,
Burgemeester gemeente Bladel