Pagina opties

Groter
RSS

Brief burgemeester Bosma aan ondernemers (22-03-2021)

burgemeester Bosma

Beste ondernemer,

Corona is nu een jaar in Nederland en in de wereld. We hadden vorig jaar niet kunnen vermoeden dat dit virus ons gewone en werkende leven zo lang en zo ingrijpend zou beïnvloeden. Termen als ‘het nieuwe normaal’ en ‘anderhalve meter samenleving’; het zijn woorden die compleet zijn ingeburgerd. Uit noodzaak zijn er allerlei maatregelen getroffen om het virus zoveel mogelijk in te dammen. Ik weet dat al deze maatregelen voor u enorme uitdagingen opwerpen. Het niet zoals vroeger gastvrij mogen ontvangen van mensen, geen mogelijkheid tot een praatje met klanten en vooral de sluiting van het bedrijf waar u elke dag alles voor doet.

Horeca probeert te voldoen aan de maatregelen maar mag toch niet open. Terwijl horecaondernemers zien dat mensen wel bij elkaar gaan zitten in het park… iets wat ook op het terras van hun horecazaak heel goed en misschien wel veiliger, had gekund. Ik begrijp hoe onlogisch sommige maatregelen kunnen overkomen.

Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de gemeente Bladel. De eerste maanden van de coronacrisis hebben we ons als gemeente dan ook vooral gericht op het nemen van crisismaatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid en volksgezondheid. Daarbij heb ik ook een rol in de veiligheidsregio, waar de belangrijkste beslissingen op het gebied van crisisbeheersing worden genomen. Want in een crisis die de gemeente- en provinciegrenzen overstijgt, kan ik als burgemeester niet alleen beslissingen nemen.

Ik weet dat u weinig heeft aan alleen een ‘hart onder de riem’ met deze brief. Toch wil ik u meegeven dat ik binnen onze Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost mijn zorgen deel over de wissel die coronamaatregelen trekt op onze ondernemers. En dat ik mij bij de overleggen van de veiligheidsregio hard maak voor het doorvoeren van verdere versoepelingen waar dat mogelijk is. Veiligheid en openbare orde zijn onverminderd belangrijk, maar ik wil graag kijken waar openingen zijn om meer lucht te creëren.

Sommige ondernemers hebben hun ideeën hiervoor gedeeld met onze bedrijvencontactfunctionarissen. Die krijg ik door en kan ik meenemen in mijn overleg bij de veiligheidsregio. Blijf deze tips vooral met ons delen!

Als gemeente gaan we nog meer aandacht besteden aan de boodschap ‘Koop lokaal’ en we blijven kijken naar lichtpuntjes binnen de geldende regels. We houden u hiervan op de hoogte!

Tot slot: we krijgen signalen dat voor veel ondernemers en zzp’ers die in de gemeente Bladel wonen, de financiële zorgen op dit moment groot zijn. Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen en steunmaatregelen waarmee ondernemers geholpen worden. Ik verwijs u naar de website www.kempenplus.com/ondersteuning-ondernemers waar u er meer informatie over vindt. Het is niet uit te sluiten dat bestaande regelingen worden aangepast en aanvullende steunmaatregelen worden gepresenteerd. Het is dus zeker raadzaam om regelmatig de beschikbare informatie te controleren op nieuwe ontwikkelingen.

Verschillende ondernemers hebben zich al gemeld voor steunmaatregelen of hebben gesprekken gevoerd met de medewerkers van Team ToZo (KempenPlus) over hun geldzorgen.

Blijf deze signalen afgeven. Zodoende krijgen we nog beter zicht op de orde van grootte van de financiële problemen van onze ondernemers.

Met vriendelijke groet,

Remco Bosma
Burgemeester gemeente Bladel