Pagina opties

Groter
RSS

Biodiversiteit hoog op Vogelakkers en in dal van Groote Beerze (13-05-2020)

Vogelwerkgroep de Kempen heeft in 2019 onderzocht welke soorten vogels voorkomen in het dal van de Groote Beerze en op de vijf Vogelakkers die sinds 2019 in de gemeente Bladel zijn ingericht. De resultaten zijn zeer positief.

De vijf Vogelakkers, die zijn ingericht op voormalige landbouwgronden van de gemeente Bladel, zijn deels ingezaaid met een mengsel van granen (plus zonnebloemen) en deels met bladrammenas. Het effect van de andere inrichting is al meteen te zien in het eerste jaar. De aantallen en diversiteit aan vogels, zoogdieren, vlinders en overige insecten was enorm groot. Opvallend was het groot aantal roofdieren dat bij de vogelakkers vastgesteld is, zoals havik, sperwer, buizerd, torenvalk, slechtvalk, boomvalk, bosuil, steenuil, vos en steenmarter. Voor (akker)vogels is het grootste effect van de vogelakkers te zien in de herfst en winter. Met dit project wordt duidelijk wat meer diversiteit in het agrarisch landschap en extensiever beheer van percelen kan betekenen voor onze biodiversiteit. De gemeente heeft daarom besloten nog een Vogelakker aan te gaan leggen in het komende jaar, nabij het Kempisch Bedrijvenpark.

Daarnaast komt er ook goed nieuws uit de inventarisatie van alle broedvogels in het dal van de Groote Beerze tussen Westelbeers en Netersel in 2019. Hier werden maar liefst 85 verschillende soorten geteld, waaronder ook kwetsbare en gevoelige soorten. Ook zijn er tijdens het onderzoek waarnemingen gedaan van diverse zoogdieren, waaronder een bever. In 2020 worden deze inventarisaties uitgebreid met een tweede traject langs de Groote Beerze om te meten wat het effect is van werkzaamheden van Waterschap de Dommel, die de biodiversiteit ten goede moeten komen. 

De vrijwilligers van Vogelwerkgroep de Kempen kunnen trots op zichzelf zijn, daar zij zich met een enorm enthousiasme en professionaliteit inzetten voor de vogels van deze regio. Zij hebben deze inventarisaties uitgevoerd en adviseren in het geval van de Vogelakkers ook over inrichting en beheer. Gemeente Bladel bedankt verder ook de Bosgroep Zuid Nederland voor de uitvoering van het project Vogelakkers. 

Meer informatie over de inventarisaties is te vinden in verschillende publicaties van Vogelwerkgroep de Kempen:

  • Vlinders in de Vogelakkers van de Gemeente Bladel;
  • Kansen voor akkervogels in de gemeente Bladel;
  • Broedvogels van het dal van de Groote Beerze in 2019.

Deze publicaties kunt u vinden onder aan dit bericht.

Fotograaf: Jan Kolsters