Pagina opties

Groter
A A
RSS

Biodiverse randzone bedrijventerrein De Sleutel (07-03-2019)

Europa kampt met  biodiversiteitsverlies en aantasting van ecosysteemdiensten. In 2011 werd daarom door de Europese Commissie de Biodiversiteitsstrategie 2020 ontwikkeld. Het project 2B Connect geeft invulling aan deze strategie door bedrijventerrein aan te pakken die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van Natura2000-gebieden. Volgens Europese richtlijnen moeten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) in deze gebieden beschermd worden om de biodiversiteit te behouden.

In het kader van 2B Connect is de groenzone ten zuiden van Bedrijventerrein de Sleutel verbeterd. Begin 2018 is gestart met het kappen van het oude bosplantsoen en het aanbrengen van verjongingsgaten, het pad is verlaagd en er zijn hoogteverschillen in de zone aangebracht. Het kaphout is hergebruikt en met de takken en stobbe zijn wallen gemaakt voor nestelgelegenheden. In het najaar is nieuw bes- en bloemdragend bosplantsoen aangeplant. Er is een bloemenmengsel gezaaid en er zijn fruitbomen geplaatst. Ook zijn er diverse nest- en vleermuiskasten opgehangen. Daarnaast zijn de oevers aan de waterloop aangepast. Door een deel van de groenzone is een onverharde wandelroute aangelegd. Deze route is bereikbaar vanaf de Handelsweg en loopt van de Ambachtsweg tot de Nijverheidsstraat.