Pagina opties

Groter
A A
RSS

Beloning voor jongeren die een carnavalswagen bouwen (23-01-2019)

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente zinvolle activiteiten zijn die jongeren aanspreken. Het bouwen van een carnavalswagen is een van de activiteiten waarbij veel jongeren betrokken zijn. Een aantal maanden per jaar zijn ze fanatiek bezig om een mooie en originele wagen te bouwen.

Tijdens de lokale optochten zijn dan ook prachtige creaties te bewonderen, waarbij de groepen een sportieve strijd aan gaan met collega-wagenbouwers. Het samen bouwen aan een carnavalswagen is niet alleen leuk en gezellig, maar de jongeren leren er ook door samen te werken. Ze hebben een gezamenlijk doel waarbij ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid heeft.

Een beloning ter stimulering

Om waardering voor zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten blijken, stelt de gemeente Bladel een waarderingsbudget van maximaal € 5.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel (max. € 550,- per groep) die voldoen aan de volgende criteria:

  • Minimaal 75% van het aantal bouwende jongeren tussen de 12 en 18 jaar (met een minimum van 10 jongeren) moet in de gemeente Bladel wonen.
  • De carnavalswagen moet minimaal de afmetingen van een grote personenauto hebben.
  • Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen worden.

De aanvraag voor dit waarderingsbudget (voorzien van naam, adres en woonplaats) moet worden ingediend vóór 23 februari 2019. Bij de aanvraag voegt u een opgave van het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar die gedurende de bouw en voorbereiding van de carnavalswagen meewerken. De aanvraag kunt u sturen naar de afdeling Ontwikkeling t.a.v. Niek van Boekel van de gemeente Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel of digitaal naar info@bladel.nl).

U zult ontvangt vervolgens een bevestiging met daarin de mededing of u wel of niet recht heeft op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. De uitkering en de vaststellingsbeschikking ontvangt u vervolgens na ontvangst van een bewijs van deelname (foto) aan één van de lokale optochten in de gemeente Bladel. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling (tel. 36 16 36).

Foto van Rosiet van Doormalen