Pagina opties

Groter
RSS

Asbest in uw huis? (01-07-2020)

In deze tijd gaan veel particulieren aan de slag met onderhoud en renovatie in hun eigen huis. Daarbij hoort wel het risico dat u dan in aanraking kunt komen met asbesthoudende materialen. Hoe weet u of u asbest in huis heeft en hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor 6 natuurlijke mineralen met een vezelstructuur. Asbest werd gebruikt in talloze producten, vanwege zijn sterkte en goede eigenschappen. Vanaf 1 juli 1993 is het in Nederland verboden om asbest toe te passen of te bewerken. Het is gebleken dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid en ziektes zoals asbestkanker kan veroorzaken. Om die reden is er regelgeving opgesteld voor het verwijderen van asbest.

Wat mag ik als particulier wel en niet zelf verwijderen?

Het grootste gedeelte van alle asbesthoudende toepassingen moet door een erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden. In de volgende gevallen is het toegestaan voor een particulier om zelf het asbest te verwijderen:

  • geschroefd, onbeschadigd en hechtgebonden plaatmateriaal (met uitzondering van dakleien);
  • vloertegels en niet gelijmde vloerbedekking;
  • losliggend object (bv. bloembak).

De drie bovenstaande asbesthoudende toepassingen mogen alleen door een particulier worden verwijderd in of aan een bouwwerk dat niet bedoeld is voor uitoefening van een beroep/bedrijf. Dit alles is toegestaan voor maximaal 35 m² voor alle asbesthoudende toepassingen bij elkaar per kadastraal perceel.

Alle andere asbesthoudende toepassingen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden. Op www.ascert.nl zijn bedrijven te vinden die dit werk mogen uitvoeren. Indien de werkzaamheden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd moeten worden, dan moet er voorafgaand eerst een inventarisatierapport opgesteld worden door een asbestinventarisatiebedrijf. Ook deze bedrijven zijn te vinden op www.ascert.nl.

Meer informatie over de wettelijke regels over het verwijderen van asbest vindt u op www.infomil.nl/onderwerpen/asbest.