Pagina opties

Groter
RSS

Afvaltarieven 2020 (27-12-2019)

In de vergadering van 7 november 2019 heeft de gemeenteraad de afvaltarieven voor 2020 als volgt vastgesteld:

Vastrecht: € 8,41 per maand wat neer komt op € 100,91 per jaar (in 2019 was dat € 95,64)

Variabel recht (ledigingstarieven):

Volume               restafval                    gft-afval                                                                                 

                            2020       (2019)             2020      (2019)

25 liter            €3,16      (€ 3,44)           €0,57    (€0,62)       

80 liter            €6,14      (€ 6,67)           €0,71    (€0,77)            

140 liter          €9,37      (€ 10,18)         €0,94    (€1,02)

240 liter          €14,75    (€ 16,03)         €1,25    (€1,36)    

Tarief voor het storten van afval in een:

  • Ondergrondse container (60 liter): €4,60 per keer (2019: €5,00);
  • Ondergrondse container (30 liter): €2,30 per keer (2019: €2,50);
  • Tariefzak in Netersel (30 liter): €2,30 per zak (2019: €2,50).

De tarieven bij de milieustraat Bladel blijven in 2020 hetzelfde als in 2019, maar:

  1. Voor matrassen moet voortaan € 7,50 per matras betaald worden.
  2. EPS (tempex / piepschuim) kan voortaan gratis ingeleverd worden, mits het schoon is.

Inning afvalstoffenheffing

U ontvangt van de gemeente Bladel nog maar één aanslagbiljet voor alle gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing). De belastingaanslag 2020 ontvangt u in februari 2020. Daarin is het vastrecht voor 2020 opgenomen en (voor zover van toepassing) het variabel recht van de afvalstoffen- en rioolheffing 2019.

De inzameldata van de verschillende materiaalstromen en meer afvalinformatie kunt u vinden in de Afvalkalender 2020. Die staat op de website van de gemeente Bladel: www.bladel.nl/afvalwijzer (digitaal loket) en in de nieuwe afvalapp: AfvalWijzer. Daarin kunt u op adresniveau alle voor u van belang zijnde afvalinformatie vinden. Die app kunt u installeren via de app-stores van Apple en Android. Daarnaast is er ook een versie beschikbaar voor Windows Phone-gebruikers. Als u niet beschikt over elektronische hulpmiddelen, kunt u een papieren afvalkalender ophalen bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis.