Pagina opties

Groter
RSS

Afvalinzameling gemeente Bladel 2021 (23-12-2020)

man met kliko

​Baetsen blijft inzamelaar

Omdat de huidige overeenkomst eindigt op 31 december aanstaande, is de inzameling van huishoudelijk afval in de vijf Kempengemeenten opnieuw aanbesteed en (weer) gegund aan Baetsen Containers BV uit Veldhoven. Hoewel er voor u niet zo heel veel dingen wijzigen, zijn er wel een paar aandachtspunten

Inzamelschema

De inzamelfrequentie wijzigt niet: GFT en PMD worden elke 2 weken ingezameld en restafval elke 4 weken. Ook de inzamelcyclus blijft ongewijzigd doorlopen, maar omdat 2020 eindigt met een oneven week en 2021 begint met een oneven week, kan het zijn dat uw inzameldag nu in een even week valt en in 2021 in een oneven week of omgekeerd.

Let op: in 2021 wordt de gemeente Bladel ingedeeld in 5 inzamelgebieden:

  • Bladel Buitengebied Noord: elke maandag in de even weken;
  • Bladel Centrum Noord: elke maandag in de oneven weken;
  • Bladel Buitengebied Zuid: elke maandag in de even weken;
  • Bladel Centrum Zuid: elke maandag in de oneven weken;
  • Bebouwde kom Netersel: elke vrijdag in de even weken.

Op www.bladel.nl en op de AfvalApp (Afvalwijzer) kunt u zien binnen welk inzamelgebied uw adres zich bevindt en wat de inzameldata voor uw adres zijn. Als u in Bladel of Netersel op de grens woont van twee inzamelgebieden (bv. Hulselsweg, Hulselseweg, Neterselseweg, Zwartakkers, De Ruttestraat), dan zijn de komborden bepalend of u binnen Bladel Centrum of Bladel Buitengebied valt.

Klachten en meldingen bij het Milieu Informatie Centrum (MIC)

Klachten en meldingen met betrekking tot de inzameling van restafval, GFT en PMD moeten gemeld worden bij het MIC, tel.: 0800 - 02 30 336 (gratis) of via: www.miconline.nl.

Ook voor het aanvragen en omwisselen van (defecte) afvalcontainers en milieupassen, moet u contact opnemen met het MIC.

Kroonringen

Het aanbrengen van kroonringen om PMD- (en tarief)zakken aan op te hangen is (mede door corona) flink vertraagd omdat voorrang is gegeven aan de reguliere afvaltaken. Inmiddels is Baetsen weer begonnen met het ophangen van de kroonringen. Dat gebeurt aan de hand van een vooraf uitgevoerde inventarisatie.
Als u daarna vindt dat er alsnog ergens een (extra) kroonring geplaatst of juist verwijderd moet worden, kunt u dat telefonisch melden bij de gemeente: (0497) 361 636 of met een e-mail naar: info@bladel.nl.

Alle meldingen worden genoteerd, maar aangevraagde wijzigingen worden pas beoordeeld nadat de kroonringen in alle woonkernen zijn aangebracht!

Afvalkalender 2021 en AfvalApp

De Afvalkalender 2021 komt beschikbaar in de week voor Kerstmis. Daarin vindt u veel informatie over de wijze waarop de verschillende materiaalstromen in de gemeente Bladel worden ingezameld, maar ook de openingstijden van de milieustraat en de afvaltarieven voor 2021. De Afvalkalender wordt al vele jaren niet meer huis-aan-huis verspreid. U kunt die afvalkalender vinden op de gemeentelijke website: www.bladel.nl.

Ook raadt de gemeente u aan om de AfvalApp (Afvalwijzer) te installeren. Daarmee kunt u op adresniveau veel afvalinformatie terugvinden die specifiek voor u van belang is. Die app kunt u installeren via de app-stores van Apple en Android. Ook is er een versie beschikbaar voor Windows Phone-gebruikers.

Meer informatie

Met andere vragen of opmerkingen over afval kunt u contact opnemen met de gemeente, via telefoon (0497) 361 636 of via e-mail: info@bladel.nl.