Pagina opties

Groter
RSS

Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming (06-01-2021)

piano spelen

Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2021

De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling te subsidiëren die muzikale en culturele vorming aanbiedt, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden

Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het volgen van cursussen. Het is mogelijk dat meerdere facturen worden ingediend. Het maximale bedrag blijft echter gelden.

De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 434,00 per cursusjaar. De totale uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager valt in deze situatie enigszins lager uit.

Controleer of uw docent op de docentenlijst staat

Om die reden hanteren we een aantal voorwaarden waaraan docenten moeten voldoen. Alleen voor lessen bij docenten op deze lijst komt u in aanmerking voor subsidie. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. Zo kunnen we het kwaliteitsniveau waarborgen. De overzichtslijst kunt u vinden op www.bladel.nl/muzieksubsidie.

Aanvraagformulier

Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele vorming zijn nadere regels vastgesteld. Deze nadere regels en het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: www.bladel.nl/muzieksubsidie of opvragen bij het KCC in het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook digitaal invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen

De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt van 1 februari tot en met 1 juni van het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden afgewezen.