Pagina opties

Groter
RSS

Aanvraagperiode subsidie muzikale en culturele vorming geopend! (12-02-2020)

Subsidiemogelijkheden

Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het volgen van één cursus. De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 424,00 per cursusjaar.

De totale uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager is in deze situatie enigszins lager.

Voorwaarden

Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. De overzichtslijst kunt u vinden op www.bladel.nl/muzieksubsidie. Een subsidie wordt daarnaast alleen toegekend als bij de aanvraag alle benodigde documenten worden aangeleverd. 

Aanvraagformulier

Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele vorming zijn nadere regels vastgesteld. Deze nadere regels en het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: www.bladel.nl/muzieksubsidie of opvragen bij het KCC. U kunt het aanvraagformulier ook digitaal invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen

De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt van 1 februari tot en met 1 juni van het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden afgewezen.