Pagina opties

Groter
A A

Klachten, meldingen & bezwaar

Melding doen

Heeft u iets gezien in uw woon- en leefomgeving dat kapot is, zoals een ontbrekende stoeptegel of een omgewaaide boom? Dan kunt u melding doen via het klacht- en meldpunt.

Bezwaar maken tegen besluit gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u in de meeste gevallen bezwaar maken. Voor bezwaar tegen uw belastingaanslag geldt een andere procedure.

Klacht indienen

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of bestuurder van de gemeente. Dan kunt u een klacht indienen.

Verloren of gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Dan meldt u dit bij de gemeente.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Wilt u informatie opvragen over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.