In januari 2022 vinden drie commissievergaderingen plaats:

  • Commissie Grondgebied op maandag 17 januari 2022
    Op de agenda staat o.a. Bestemmingsplan Heuvel (naast 18) te Hoogeloon.
  • Commissie Inwoners op dinsdag 18 januari 2022
    Op de agenda staat o.a. Krediet gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel, Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026.
  • Commissie Middelen & Algemene Zaken op maandag 24 januari 2022
    Op de agenda staat o.a. Hoe-vraag Strategische Kempenagenda, Ambitiedocument en Werkprogramma 2022 Metropool Regio Eindhoven (MRE).

De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u inzien via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur en vinden - onder voorbehoud van de ontwikkelingen en richtlijnen rondom covid-19 - plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Bladel.

Spreekrecht

Als burger kunt u tijdens een commissievergadering inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.

Besluitvorming op 10 februari 2022

Commissies bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de commissies neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 10 februari 2022 een besluit.