Op 28 november en 1 december 2022 vinden commissievergaderingen plaats:

Commissie Grondgebied op maandag 28 november 2022 om 19.00 uur

Op de agenda staat o.a.:

  • Grondaankoop KBP voor Grondstoffencentrum
  • Keuzenota Woningbouwopgave Bladel 2040
  • Onderzoek Rekenkamercommissie inzake Woonbeleid Bladel
  • Kadernota Klimaatadaptatie
  • Reconstructie Oude Provincialeweg Hapert

Commissie Middelen & Algemene Zaken op donderdag 1 december 2022 om 19.30 uur

Op de agenda staat o.a.:

  • Najaarsnota 2022
  • 3e Begrotingswijziging
  • Bedrijveninvesteringszone Centrum Bladel
  • Actualiseren Reglement van orde van de raad en verordening op de raadscommissies Bladel 2023
  • Commissie Inwoners op dinsdag 29 november 2022 is geannuleerd

De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u inzien via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Bladel.

Spreekrecht

Als burger kunt u tijdens een commissievergadering inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl. 

Besluitvorming op 22 december 2022

Commissies bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de commissies neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 22 december 2022 een besluit.