HomeBestuur & OrganisatieVergaderingen raad en commissieVergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 09-11-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M. Maas

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en aanwijzing primus Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht burgers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering dd 21 september 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

5B Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling Bekijk dit agendapunt online

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college Bekijk dit agendapunt online

6 Rekenkamerrapport - Is de gemeente Bladel op koers? Bekijk dit agendapunt online

7 Egyptische Poort Bekijk dit agendapunt online

8 Beleidsnota Sport & Bewegen 2017+ Bekijk dit agendapunt online

9 Algemene beschouwingen begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

9A Vaststellen begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

9B Voorstel tot vaststelling van het subsidieplafond voor welzijnsactiviteiten 2018 Bekijk dit agendapunt online

9C Belasting en tarievenmaatregelen 2018 Bekijk dit agendapunt online

9D Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

10 Interpellatie raadsfractie VHP mbt plan van aanpak MFA Hapert Bekijk dit agendapunt online

11 Nadere inlichtingen op de ontvangen antwoorden op schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO mbt emissies veehouderij Bekijk dit agendapunt online

12 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel