HomeBestuur & OrganisatieVergaderingen raad en commissieVergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 21-09-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M. Maas

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en aanwijzing primus Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht burgers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering dd 6 juli 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5B Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling Bekijk dit agendapunt online

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college Bekijk dit agendapunt online

6 Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

6A Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant Bekijk dit agendapunt online

6B Integrale strategie ruimte Bekijk dit agendapunt online

Zie ook: http://www.broplan.nl/MRE/login.php

6C Aansluiting bij Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant door VRBZO en ODZOB Bekijk dit agendapunt online

6D Consultatie winstbestemming 2016 MRE Bekijk dit agendapunt online

6E Evaluatierapport Metropoolregio Eindhoven Bekijk dit agendapunt online

7 Minimabeleid 2018-2022 Bekijk dit agendapunt online

8 Raadsopdracht Nota Speelruimtebeleid 2018 Bekijk dit agendapunt online

9 Bestuursvorm Veerkrachtig bestuur Bekijk dit agendapunt online

10 Nadere inlichtingen op de ontvangen antwoorden op schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO mbt de MFA-ontwikkeling in Hapert Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting

99 Vragenuurtje

Bijgevoegde documenten

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel