HomeBestuur & OrganisatieVergaderingen raad en commissieVergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 21-09-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M. Maas

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en aanwijzing primus

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht burgers

4 Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering dd 6 juli 2017

Bijgevoegde documenten

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen

Bijgevoegde documenten

5B Ingekomen stukken

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college

6 Hamerstukken

6A Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant

6B Integrale strategie ruimte

Zie ook: http://www.broplan.nl/MRE/login.php

6C Aansluiting bij Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant door VRBZO en ODZOB

6D Consultatie winstbestemming 2016 MRE

6E Evaluatierapport Metropoolregio Eindhoven

7 Minimabeleid 2018-2022

8 Raadsopdracht Nota Speelruimtebeleid 2018

9 Bestuursvorm Veerkrachtig bestuur

10 Sluiting

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel