HomeBestuur & OrganisatieVergaderingen raad en commissieVergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 14-12-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M. Maas

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en aanwijzing primus

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht burgers

4 Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering dd 9 november 2017

Bijgevoegde documenten

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen

5B Ingekomen stukken

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college

6 Hamerstukken

6A Startnotitie Regionaal Woondocument Kempengemeenten

6B Bedrijven Investeringszone Centrum Bladel

6C Kunstgrasvelden vv Bladella (Egyptische Poort)

6D Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging 2017 GRSK

6E Tussentijdse Rapportage Kempisch Bedrijvenpark 2017

7 Bestemmingsplan KBP Woonbos Hapert

Het ontwerp-bestemmingsplan is ook te raadplegen op https://1728.ropubliceer.nl/

8 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Bladel 2018 - 2021

9 Vaststellen najaarsnota 2017

10 Sluiting

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel