HomeBestuur & OrganisatieVergaderingen raad en commissieVergadering Commissie Grondgebied

Vergadering Commissie Grondgebied 10-04-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Pauline van den Heuvel-Antonis

AGENDAPUNTEN:

-

1 Opening vergadering Bekijk dit agendapunt online

2 Trekking stemcijfer Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

4 Intekening inspreekrecht over op de agenda vermelde onderwerpen Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststelling besluitenlijst vergadering 20 februari 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Afsprakenlijst tot en met vergadering 20 februari 2017 Bekijk dit agendapunt online

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN

7 Overzicht mededelingen en ingekomen stukken tot en met 21 maart 2017 Bekijk dit agendapunt online

INFORMATIEVERSTREKKING

8 Actieve informatie vanuit het college van burgemeester en wethouders Bekijk dit agendapunt online

STUKKEN TER VOORBEREIDING VAN RAADSBEHANDELING

9 Integrale verkeersvisie gebiedsontsluitingswegen Hapert projectdeel De Wijer Bekijk dit agendapunt online

10 Vaststellen erfgoedverordening gemeente Bladel 2017 Bekijk dit agendapunt online

11 Bestemmingsplan 'Dennenoord, herziening 1, Hapert' Bekijk dit agendapunt online

12 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Hoeve 11-13 Netersel Bekijk dit agendapunt online

13 Vaststelling van Omgevingsvisie 1 Bekijk dit agendapunt online

14 Bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016 Bekijk dit agendapunt online

-

15 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

16 Sluiting vergadering Bekijk dit agendapunt online

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel