HomeBestuur & OrganisatieVergaderingen raad en commissieVergadering Commissie Grondgebied

Vergadering Commissie Grondgebied 22-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30

Gecombineerde vergadering van de commissies Grondgebied, Inwoners en MAZ.

(ter vervanging van de oorspronkelijk voor 12, 13 en 19 juni geplande vergaderingen)

AGENDAPUNTEN:

-

1 Opening vergadering Bekijk dit agendapunt online

2 Trekking stemcijfer Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

4 Intekening inspreekrecht over op de agenda vermelde onderwerpen Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststelling besluitenlijsten vergaderingen: Bekijk dit agendapunt online

- commissie Grondgebied 10 april 2017 - commissie Inwoners 21 februari 2017 - commissie MAZ 18 april 2017

6 Afsprakenlijsten tot en met vergaderingen: Bekijk dit agendapunt online

- commissie grondgebied 10 april 2017 - commissie Inwoners 21 februari 2017 - commissie MAZ 18 april 2017

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN

7 Overzichten mededelingen en ingekomen stukken tot en met 23 mei 2017 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

INFORMATIEVERSTREKKING

8 Actieve informatie vanuit het college van burgemeester en wethouders Bekijk dit agendapunt online

STUKKEN TER VOORBEREIDING VAN RAADSBEHANDELING

9 Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ganzestraat 27 Hapert Bekijk dit agendapunt online

10 Bouwproject De Biezen fase 2-1 Bekijk dit agendapunt online

11 Groenstructuurplan 2018-2027 Bekijk dit agendapunt online

12 Update wegenlegger Bekijk dit agendapunt online

13 Regiojaarverslag leerplicht / RMC 2015-2016 bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim Bekijk dit agendapunt online

14 Raadsopdracht Lokaal Gezondheidsbeleid 2017 - 2020 Bekijk dit agendapunt online

15 Keuzenota actualiseren sport- en beweegbeleid Bekijk dit agendapunt online

16 Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2017 Bekijk dit agendapunt online

17 Actieplan Industrie 2017-2021 / Kempische Industrie Agenda 2017-2021 (KIA) Bekijk dit agendapunt online

18 Vaststellen (voorlopige) jaarstukken 2016 Bekijk dit agendapunt online

19 Vaststellen perspectiefnota 2017 Bekijk dit agendapunt online

-

20 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

21 Sluiting vergadering

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel