HomeBestuur & OrganisatieSamenwerking Kempengemeenten

Samenwerking Kempengemeenten

Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden. De bedoeling is om op deze manier kwalitatief beter en efficiƫnter te kunnen werken: samen is immers beter dan alleen! Op de website www.kempengemeenten.nl vindt u informatie over de samenwerking in het algemeen en over de onderdelen waarop wordt samengewerkt.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

Omdat er behoefte was aan een minder vrijblijvende vorm van samenwerking, zijn de gemeenten op 1 januari 2010 een gemeenschappelijke regeling aangegaan met een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat personeel in dienst kan komen en er een Algemeen en Dagelijks Bestuur is.
Tot de gemeenschappelijk regeling behoren de onderdelen Shared Service Center (SSC), Personeel & Organisatie (P&O),  Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) en VTH de Kempen..

Hoe ziet de samenwerking er uit

Het bestuur van de organisatie wordt gevormd door de colleges van alle Kempengemeenten (AB). De burgemeesters vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Aan het hoofd van de organisatie staat de directie van vijf gemeentesecretarissen (KMT) en elk onderdeel van de samenwerking heeft een eigen afdelingsmanager. De ambtelijk secretaris ondersteunt de directie, het AB en het DB.
Per samenwerkingsonderdeel is een portefeuillehoudersoverleg ingesteld dat het DB adviseert over te nemen besluiten

Samenwerkingsverband Kempengemeenten

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken op enkele vakgebieden samen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen

Directeur: J. Vrieswijk

Bijstandsverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitvoering sociale wetten, gemeentelijk minimabeleid, zorgloket, schuldhulpverlening, Wet inburgering, bijstandsverlening aan zelfstandigen.

P&O de Kempen

Manager: mevrouw J.F.M. Wilhelmus-van Oorsouw

Personeel en organisatie.

Shared Service Center de Kempen

Hoofd: W. Hartmann

Automatisering en ICT.

VTH de Kempen

Gezamenlijke afdeling voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in de Kempen

De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben ook hun krachten gebundeld op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor alle vergunningen en voor toezicht en handhaving kunt u nog steeds terecht bij uw gemeentehuis, maar het werk daarvoor wordt binnen VTH de Kempen gedaan.

Voor u als inwoner verandert er weinig. U kunt gewoon contact opnemen met de betrokken medewerkers via de gebruikelijke kanalen van uw gemeentehuis. Eventueel een afspraak maken kan ook gewoon op uw gemeentehuis. En het zijn nog steeds de gemeentebesturen van uw gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de besluiten over bijvoorbeeld een vergunning genomen worden. Wel krijgt u  de post over die besluiten op het briefpapier van de samenwerkende Kempengemeenten. Die post heeft als afzender een medewerker van VTH de Kempen.

Contactgegevens

Postadres:
VTH de Kempen
Postbus 220
5520 AE Eersel.

Telefonisch bereikbaar via elk gemeentehuis.  

Emailadres:  vth@kempengemeenten.nl

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel