HomeBestuur & OrganisatieGemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar opnieuw gekozen, door alle stemgerechtigde inwoners van Bladel van 18 jaar en ouder. In Bladel telt de gemeenteraad 17 leden. Wie dat zijn, wat hun taken zijn en meer leest u in deze rubriek.

Dualisme

In maart 2002 is de wet Dualisering gemeentebestuur in werking getreden.
Het doel van het dualisme is de lokale politiek dichter bij de burger te brengen. Zo wordt bijvoorbeeld door de begroting de transparantie van het bestuur vergroot. In de begroting staan namelijk meetbare resultaten. De burger kan zien waar de lokale bestuurders zich mee bezighouden en welke resultaten zij boeken. Dualistisch werken leidt tot andere rollen voor de raad en het college van burgemeester en wethouders: het college regeert en de raad controleert. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en neemt de belangrijkste beslissingen. Het college is belast met het bestuur en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. U kunt het vergelijken met de Tweede Kamer en het kabinet in de landelijke politiek.
 

Op onderliggende pagina's vindt u informatie over de gemeenteraad, de samenstelling van de gemeenteraad, alsmede de vergaderdata, -agenda/besluiten.

Oudere verslagen en besluiten kunt u terug lezen in het Webarchief Bladel >>.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel