HomeBestuur & OrganisatieDorpsraden

Dorpsraden

De dorpsraad is een adviesorgaan voor het gemeentebestuur. Doel van de dorpsraden is onder andere het bevorderen van de contacten tussen de inwoners van de kleine kernen en het gemeentebestuur. Zij zijn ook het aanspreekpunt en klankbord voor de betreffende dorpsgemeenschap.

Aan de hand van de gemeentelijke (jaar)werkplanning wordt in nauw overleg met de betreffende dorpsraad bepaald welke aangelegenheden voor advies of ter informatie aan de dorpsraad worden voorgelegd.
Verder hebben de dorpsraden de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente uit te brengen over zaken die zich in het betreffende dorp voordoen.

In onze gemeente hebben we 2 organisatievormen voor de dorpsraden:

  • publieksrechtelijke dorpsraad (Hoogeloon);
  • privaatrechtelijke dorpsraad (Casteren en Netersel).

De dorpsraden kiezen naar eigen behoefte hun organisatievorm.

De leden van de publieksrechtelijke dorpsraden worden iedere vier jaar rechtstreeks gekozen in hetzelfde jaar als de gemeenteraadsverkiezingen.
De leden van de privaatrechtelijke dorpsraad worden benoemd voor een periode van minimaal 2 en maximaal 4 jaar. In statuten/huishoudelijk reglement wordt een keuze gemaakt voor een zittingsduur van de dorps-/wijkraad binnen deze bandbreedte. Opvulling van vacatures is mogelijk middels het houden van (tussentijdse) verkiezingen.

De instelling, samenstelling en bevoegdheden van de dorpsraden zijn geregeld in de “Verordening dorpsraden” voor de publieksrechtelijke dorpraden en in "Toetsingskader voor private dorps- en wijkraden" voor de private dorpsraden.

Verordening Dorpsraden

De verordening regelt de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de dorpsraad voor de kernen Hoogeloon en Netersel.
U kunt de tekst van de Verordening Dorpsraden hier downloaden: Verordening Dorpsraden.pdf

De raad heeft op 1 november 2007 een toetsingskader voor private dorps- en wijkraden vastgesteld.
Het toetsingskader regelt de instelling, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de dorpsraad voor de kern Casteren.
Toetsingskader voor private dorps- en wijkraden.pdf

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel