HomeBestuur & OrganisatieAmbtelijke organisatie

Ambtelijke organisatie

Bladel heeft een organisatie met weinig hiƫrarchische lagen. De secretaris (directeur) staat aan het hoofd, met daaronder de afdelingshoofden en de medewerk(st)ers. Er is uitgegaan van een vraaggerichte, platte structuur en logische werkprocessen. De afdelingen zijn onderverdeeld in kleinere teams die zelfstandig kunnen werken.
Hieronder een overzicht:

Gemeentesecretaris

drs. E.L.C.M. Mol

Afdelingen

Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Afdelingshoofd: mevrouw drs. M.L.J. Van Camp

  • Team Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)

Communicatie, dorpsraden, website, kabinet, bestuurssecretariaat, bezwaar/beroep, klachten, algemene/ juridische zaken, integrale veiligheid en rampenbestrijding.

  • Team FinanciĆ«n en Control

Financieel beleid, financieel beheer, verzekeringen, planning en control,

  • Team Informatie- en Procesbeheer (IPB)

Facilitaire zaken, inkoop, archief en informatiemanagement, Basis Administratie Gebouwen(BAG) en gegevensbeheer.

  • Team Klant Contact Centrum (KCC)

Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), aangiften geboorte, huwelijk en overlijden, paspoorten, rijbewijzen, informatie en advies producten, receptie, callcenter, belastingen, WOZ..

Ontwikkeling

Afdelingshoofd: mevrouw E.M. Smits-Clijsen MSc

Openbare Werken

Voorbereiding en onderhoud van wegen, groenvoorzieningen, riolering, verkeersvoorzieningen, gemeentelijke gebouwen, energie en klimaatbeleid.

Ruimte

Woningbouwprogrammering, volkshuisvesting, milieubeleid IDOP's, grond aan- en verkopen, pachtzaken, uitvoering Grondexploitatiewet, planeconomie, bedrijvencontacten, Economisch Actieprogramma de Kempen en detailhandel, Keurmerk Veilig Ondernemen, parkmanagement, Kempisch Bedrijvenpark, toerisme, recreatie, afvalbeleid, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, vastgoed, monumentenzorg en archeologiebeleid.

Welzijn

Wmo-beleid waaronder gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, ouderenbeleid, jeugd- en jongerenwerk, onderwijs (leerplicht, schoolvervoer), kinderopvang, peuterspeelzalen, sport, recreatie, speelterreinen, kunst, cultuur, gemeenschapshuizen, vrijwilligersbeleid, maatschappelijke stages.

Samenwerkingsverband Kempengemeenten

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken op enkele vakgebieden samen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Lees verder >>

Met vragen over de gemeentelijke organisatie, producten en diensten kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, tel. 0497-361636. Als u algemene vragen hebt over de gemeente kunt u ook contact opnemen met Communicatie, tel. 0497-361636.
 

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel