Pagina opties

Groter
A A

Vergadering Gemeenteraad 21-03-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:R.P.G. Bosma

AGENDAPUNTEN:

-

1 Opening en aanwijzing primus Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht burgers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering dd 7 februari 2019 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5B Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling Bekijk dit agendapunt online

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

INFORMATIEVERSTREKKING

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college Bekijk dit agendapunt online

HAMERSTUKKEN

6 Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

6A Bestemmingsplan Landrop 11a en Landrop ong. Hoogeloon Bekijk dit agendapunt online

6B Bestemmingsplan Heuvel 11 en 13 Hoogeloon Bekijk dit agendapunt online

6C Bestemmingsplan Castersedijk 25, Hapert Bekijk dit agendapunt online

6D Mantelzorgbeleid gemeente Bladel 2019-2020 Bekijk dit agendapunt online

6E Kadernota 2020 GGD Brabant-Zuidoost Bekijk dit agendapunt online

6F Vaststellen Financiële verordening 2019 Bekijk dit agendapunt online

6G Vaststellen nota Verlenen van garanties en verstrekken van geldleningen Bekijk dit agendapunt online

6H Voorstel tot vaststelling van de 4e wijziging van de begroting 2019 Bekijk dit agendapunt online

6I Verzoek van wethouder A.P. d’Haens tot verlengen van de ontheffing van het vereiste van ingezetensch Bekijk dit agendapunt online

6J Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Bladel 2019 Bekijk dit agendapunt online

6K Eervol ontslag raadsgriffier L.A.J. Dirks Bekijk dit agendapunt online

6L Aanwijzing vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

BESPREEKSTUKKEN

7 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014, tweede herziening 2018 Bekijk dit agendapunt online

8 Kempische visie op wonen 2019-2023 Bekijk dit agendapunt online

9 Participatiebedrijf Kempenplus Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

-

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online