Pagina opties

Groter

Vergadering Gemeenteraad 08-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M. Maas

AGENDAPUNTEN:

-

1 Opening en aanwijzing primus Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht burgers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering dd 20 september 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

5B Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling Bekijk dit agendapunt online

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college Bekijk dit agendapunt online

HAMERSTUKKEN

6 Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

6A Uitvoeringsnota Sport en Bewegen 2017 ev Bekijk dit agendapunt online

6B Keuzenota cultuurbeleid 2019-2022 Bekijk dit agendapunt online

6C Beleidsplan Spelen in Bladel 2018 ev Bekijk dit agendapunt online

BESPREEKSTUKKEN

7 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kempenland Bladel herziening 2018 Bekijk dit agendapunt online

8 Algemene beschouwingen begroting 2019 Bekijk dit agendapunt online

8A Vaststellen begroting 2019 Bekijk dit agendapunt online

8B Voorstel tot vaststelling van het subsidieplafond voor welzijnsactiviteiten 2019 Bekijk dit agendapunt online

8C Belasting en Tarievenmaatregelen 2019 Bekijk dit agendapunt online

8D Vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2019 Bekijk dit agendapunt online

9 Voorbereidingsbesluit Centrumgebied Bladel Bekijk dit agendapunt online

-

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online