Pagina opties

Groter
A A

Vergadering Commissie Grondgebied 19-02-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Jan Evers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening vergadering Bekijk dit agendapunt online

2 Trekking stemcijfer Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

4 Intekening inspreekrecht over op de agenda vermelde onderwerpen Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststelling besluitenlijst vergadering 8 januari 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Afsprakenlijst tot en met vergadering 8 januari 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Overzicht mededelingen en ingekomen stukken tot en met 31 januari 2018 Bekijk dit agendapunt online

8 Actieve informatie vanuit het college van burgemeester en wethouders Bekijk dit agendapunt online

9 Vaststellen Bestemmingsplan Rond Deel 12 Bladel Bekijk dit agendapunt online

10 Bestemmingsplan Rond Deel 14-16-18 Bladel Bekijk dit agendapunt online

11 Welstandsnota 2018 Bekijk dit agendapunt online

12 Integrale verkeersvisie gebiedsontsluitingswegen Hapert, ontwerp en aanvullend krediet Nieuwstraat e Bekijk dit agendapunt online

13 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting vergadering Bekijk dit agendapunt online