Agenda Commissie GrondgebiedUitnodiging voor de vergadering op maandag 19 februari 2018
19:30 uur, locatie Gemeentehuis, raadszaal


Voorzitter:Jan Evers


 
1 Opening vergadering
 
2 Trekking stemcijfer
 
3 Vaststelling agenda
 
4 Intekening inspreekrecht over op de agenda vermelde onderwerpen
 
5 Vaststelling besluitenlijst vergadering 8 januari 2018
 
6 Afsprakenlijst tot en met vergadering 8 januari 2018
 
7 Overzicht mededelingen en ingekomen stukken tot en met 31 januari 2018
 
8 Actieve informatie vanuit het college van burgemeester en wethouders
 
9 Vaststellen Bestemmingsplan Rond Deel 12 Bladel
 
10 Bestemmingsplan Rond Deel 14-16-18 Bladel
 
11 Welstandsnota 2018
 
12 Integrale verkeersvisie gebiedsontsluitingswegen Hapert, ontwerp en aanvullend krediet Nieuwstraat e
 
13 Rondvraag
 
14 Sluiting vergadering