Pagina opties

Groter

Samenwerking Kempengemeenten

Sinds 2003 werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden intensief samen op diverse gebieden. De bedoeling is om op deze manier kwalitatief beter en efficiënter te kunnen werken: samen is immers beter dan alleen! Op de website www.kempengemeenten.nl vindt u informatie over de samenwerking in het algemeen en over de onderdelen waarop wordt samengewerkt.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

Omdat er behoefte was aan een minder vrijblijvende vorm van samenwerking, zijn de gemeenten op 1 januari 2010 een gemeenschappelijke regeling aangegaan met een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat personeel in dienst kan komen en er een Algemeen en Dagelijks Bestuur is.
Tot de gemeenschappelijke regeling behoren de onderdelen Shared Service Center (SSC) de Kempen, Personeel & Organisatie (P&O) de Kempen,  Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen, Jeugdhulp (CJG+ de Kempen) en Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen.

Hoe ziet de samenwerking er uit

Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit de collegeleden van de vijf colleges van Burgemeester en Wethouders van de Kempengemeenten. De gemeentesecretarissen van de Kempengemeenten zijn als adviseur van hun college aanwezig bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. 

Samenwerkingsverband Kempengemeenten

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken op enkele vakgebieden samen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Directeur Samenwerking Kempengemeenten (SK) 

B. Cerutti

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen

Manager: J. Vrieswijk

Bijstandsverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitvoering sociale wetten, gemeentelijk minimabeleid, zorgloket, schuldhulpverlening, Wet inburgering, bijstandsverlening aan zelfstandigen.

Personeel & Organisatie (P&O) de Kempen

Coördinator: mevrouw M. Gilsing

Personeel en organisatie.

Shared Service Center (SSC) de Kempen

Manager: W. Hartmann

Automatisering en ICT.

Afdeling Jeugdhulp

Manager: mevrouw S. Sanders

Uitvoering Jeugdwet. Uitvoeringsorganisatie jeugdhulp: Centrum voor Jeugd en Gezin+ de Kempen.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen

Manager: M. Ledder

De gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben ook hun krachten gebundeld op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voor alle vergunningen en voor toezicht en handhaving kunt u nog steeds terecht bij uw gemeentehuis, maar het werk daarvoor wordt binnen VTH de Kempen gedaan.

Voor u als inwoner verandert er weinig. U kunt gewoon contact opnemen met de betrokken medewerkers via de gebruikelijke kanalen van uw gemeentehuis. Eventueel een afspraak maken kan ook gewoon op uw gemeentehuis. En het zijn nog steeds de gemeentebesturen van uw gemeente onder wiens verantwoordelijkheid de besluiten over bijvoorbeeld een vergunning genomen worden. Wel krijgt u  de post over die besluiten op het briefpapier van de samenwerkende Kempengemeenten. Die post heeft als afzender een medewerker van VTH de Kempen.

Contactgegevens

Postadres:
VTH de Kempen
Postbus 220
5520 AE Eersel.

Telefonisch bereikbaar via elk gemeentehuis.  

E-mail:  vth@kempengemeenten.nl