Pagina opties

Groter

Gemeenteraad

Raadsbesluiten

Besluiten staan binnen een week na de vergadering onder het punt ‘Sluiting’ van de betreffende vergadering. Zodra de besluitenlijst is vastgesteld, komt deze onder het punt ‘Vaststelling besluitenlijst’.