Pagina opties

Groter

Vergadering Commissie Inwoners 15-01-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

-

1 Opening vergadering Bekijk dit agendapunt online

2 Trekking stemcijfer Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

4 Intekening inspreekrecht over op de agenda vermelde onderwerpen Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststelling besluitenlijst vergadering 27 november 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Afsprakenlijst tot en met vergadering 27 november 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN

7 Overzicht mededelingen en ingekomen stukken tot en met 28 december 2018 Bekijk dit agendapunt online

INFORMATIEVERSTREKKING

8 Actieve informatie vanuit het college van burgemeester en wethouders Bekijk dit agendapunt online

GEDACHTEWISSELING

9 Een participatiebedrijf voor en door de Kempengemeenten Bekijk dit agendapunt online

-

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting vergadering Bekijk dit agendapunt online