HomeActueelNieuwsVerkiezingen leden van de Tweede Kamer

Verkiezingen leden van de Tweede Kamer (01-02-2017)

Dit item is verlopen op 16-03-2017.

Op 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Om te kunnen stemmen, ontvangt u een stempas. Deze wordt uiterlijk 1 maart bij u bezorgd.

Waar kunt u stemmen

Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Met een stempas mag u in een willekeurig stembureau binnen de gemeente stemmen. Dat kan op de volgende plaatsen:

 • Zorgcentrum Kempenland, Rondweg 25 Bladel
 • Gemeentehuis, Markt 21 Bladel
 • Den Herd, Emmaplein 4 Bladel
 • Basisschool de Toermalijn, Herman Gorterlaan 4 Bladel
 • Pius X college, Tuinstraat 1 Bladel
 • De Poel, De Hoeve 2 Netersel
 • Den Tref, Alexanderhof 7 Hapert
 • Café ’t Pleintje, Kerkstraat 51 Hapert
 • D’n Anloop, Maalderij 3 Hoogeloon
 • D’n Aord, Kerkstraat 33 Casteren

De stemlokalen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Ze zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stemmen bij volmacht

Als u op 15 maart niet zelf kunt gaan stemmen, mag u een andere stemgerechtigde machtigen om voor u te stemmen. Dat kan op twee manieren:

1. Machtiging door overdracht van de stempas

 • U kunt zelf een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor u te gaan stemmen.
 • U moet daarvoor de machtiging op uw stempas invullen en de kaart laten medeondertekenen door de gemachtigde.
 • U geeft de, hierdoor in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde mee. Ook geeft u een kopie mee van uw legitimatiebewijs. Dit legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen.
 • Het overdragen van de stempas kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. 

2. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente kunt u gratis een formulier krijgen voor het indienen van een verzoek om bij volmacht te mogen stemmen.
 • Dien het schriftelijk verzoek uiterlijk 10 maart in bij de burgemeester van de gemeente waar u als kiezer geregistreerd bent.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde voor u te gaan stemmen, moet op 30 januari als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer is het toegestaan te stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland. U kunt hiervoor uiterlijk 10 maart schriftelijk een verzoek indienen bij de gemeente waar u als kiezer staat geregistreerd. Uw stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas.

Een verzoek om in een andere gemeente te kunnen stemmen kunt u ook mondeling doen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Dat kan uiterlijk tot 14 maart om 12.00 uur. Bij een mondeling verzoek moet u uw stempas overleggen. Deze ontvangt u uiterlijk 1 maart. Uw stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel