HomeActueelNieuwsSubsidie muzikale en culturele vorming, aanvragen voor 1 juni 2017

Subsidie muzikale en culturele vorming, aanvragen voor 1 juni 2017 (15-02-2017)

Dit item is verlopen op 01-06-2017.

De gemeente Bladel heeft er voor gekozen om niet de instelling die muzikale en culturele vorming aanbiedt te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden

Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 370,00 per cursusjaar. De totale uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager is in deze situatie enigszins lager.

Overzichtslijst gecertificeerde docenten

De gemeente hanteert voor het cursusjaar 2016-2017 een overzichtslijst met alleen individuele, gecertificeerde docenten. De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. De nieuwe overzichtslijst kunt u vinden op de gemeentelijke website www.bladel.nl/muzieksubsidie.

Aanvraagformulier

Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele vorming is een uitvoeringsregeling vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling en het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: www.bladel.nl of opvragen bij het KCC in het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook digitaal invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen

De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt tot en met 1 juni 2017. De regeling bepaalt dat deze periode strikt gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen die te laat binnenkomen, worden afgewezen.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel