HomeActueelNieuwsSamen op pad in de Brabantse Kempen!

Samen op pad in de Brabantse Kempen!

In het eerste kwartaal van 2017 hebben de vijf gemeenteraden (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden) ingestemd met de Kempenvisie Vrijetijdseconomie.

De raden zijn het eens: we gaan samen op pad in de Brabantse Kempen! Hoe we dat gaan doen, willen we graag delen met u, als ondernemer of belanghebbende in de toeristisch-recreatieve sector.

Er is hard gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Kempenvisie 2017 – 2019. De afgelopen maanden is input verzameld en bekeken hoe de ambities uit de Kempenvisie vormgegeven kunnen worden. Dit alles is verwerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. Dit programma gaat uit van realistische projecten, die de
vrijetijdseconomie versterken, de naamsbekendheid verhogen en de beoordelingen door de bezoekers aan ons gebied laten toenemen. Projecten die zowel wat betreft organisatie, als financieel, haalbaar zijn en waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande krachten in het werkveld. De gezamenlijke colleges denken met dit uitvoeringsprogramma een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de vrijetijdseconomie in de Brabantse Kempen. Draagvlak hiervoor is essentieel.

Mocht u opmerkingen of een reactie willen sturen dan vragen wij u voor 30 april een mail te sturen naar Natasja Vogels, via n.vogels@eersel.nl. Tijdens de Kempencommissie van 10 mei zullen wij de gezamenlijke gemeenteraden informeren over de ingezonden reacties of opmerkingen. Wij willen met uw steun de raden overtuigen van het belang voor investeringen in de vrijetijdseconomie de komende jaren.

Ter volledigheid kunt u hieronder de Kempenvisie Vrijetijdseconomie downloaden. De raden van de vijf gemeenten hebben in het 1e kwartaal 2017 ingestemd met deze visie.

Te downloaden:

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel