HomeActueelNieuwsSamen op pad in de Brabantse Kempen (Gezamenlijke Visie Vrijetijdseconomie)

Samen op pad in de Brabantse Kempen (Gezamenlijke Visie Vrijetijdseconomie) (06-02-2017)

Dit item is verlopen op 06-03-2017.
bosgebied

De vijf Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben de handen ineen geslagen om de Brabantse Kempen op de kaart te zetten. Het karakter van deze gemeenten en de naam ‘de Brabantse Kempen’ maken dat dit een realistische schaalgrootte is om samen te werken op het gebied van vrijetijdseconomie. 

Samen werken aan vrijetijdseconomie

In januari 2017 is een belangrijke stap gezet, de eerste gezamenlijke visie op de Vrijetijdseconomie voor de Brabantse Kempen is een feit. We realiseren ons dat we nog intensiever en meer gestructureerd moeten samenwerken dan voorheen het geval was, willen we de vrijetijdseconomie naar een hoger niveau brengen. Niet alleen met elkaar maar vooral ook met de ondernemers. De visie gaat uit van een nieuwe manier van werken, een andere rol van de overheid waarbij de ondernemer in zijn kracht wordt gelaten en initiatieven ondersteunen.

Op 15 februari 2017 presenteren we de visie op hoofdlijnen in de Kempencommissie. Eind maart stellen de afzonderlijke gemeenteraden de visie Vrijetijdseconomie vast.

Van visie naar uitvoeringsprogramma

De visie heeft tot doel om het economisch rendement en de economische vitaliteit van de Brabantse Kempen te vergroten. We geven hiermee richting aan de toekomstige ontwikkeling en profilering van de Brabantse Kempen. De profilering van de Kempen draagt op haar beurt weer bij aan het behoud en versterken van de leefbaarheid in dit gebied.

De visie wordt uitgewerkt in een strategisch uitvoeringsprogramma waarin de thema’s voor de jaren 2017-2021 zijn beschreven. De thema’s die zijn benoemd in de visie, zijn leidend voor de invulling van het uitvoeringsprogramma. Voorwaarde voor het slagen van deze missie is dat de ondernemers binnen de vrijetijdseconomie zich herkennen in het uitvoeringprogramma.  Daarom nodigen we de ondernemers uit om de speerpunten uit de visie concreter te maken en mee te werken aan het uitvoeringsprogramma dat eind mei wordt voorgelegd aan de gemeenteraden. Het uitvoeringsprogramma vormt de belangrijkste leidraad om meer bezoekers naar de Brabantse Kempen te trekken en langer aan onze regio te binden.

Met de visie Vrijetijdseconomie in de hand laten de Kempengemeenten zien dat zij samen op pad gaan in de mooie Brabantse Kempen!

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel