HomeActueelNieuwsRealisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders

Realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders (11-10-2017)

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Elk half jaar stelt de rijksoverheid vast hoeveel asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsstatus elke gemeente moet huisvesten. Twee keer per jaar (op 1 januari en 1 juli) controleert de provincie aan de hand van de cijfers van COA of de gemeenten hun taakstelling gehaald hebben of niet. Dit is vastgelegd in het provinciale Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht.

In het verleden had de gemeente Bladel een achterstand voor deze taak opgelopen vanwege de grote instroom van vergunninghouders en het gebrek aan geschikte woningen voor deze doelgroep. Daardoor kwam de gemeente Bladel onder het actieve toezicht van de provincie te staan.

De gemeente Bladel heeft een inhaalslag gemaakt door zelf een aantal woningen aan te kopen, door tijdelijke huur van appartementen op de Posthof voor deze doelgroep en door het beschikbaar stellen van woningen door Woningstichting De Zaligheden, VB&T Vastgoed, de RSZK en woningverhuurder Jan Buijtels.

Stichting Vluchtelingenhulp Bladel verdient grote complimenten voor het vele werk dat zij hebben verricht in de vorm van maatschappelijke begeleiding en ondersteuning. Het opvangen van een grote groep vergunninghouders in zeer korte tijd heeft veel extra tijd en werk gekost en deze stichting heeft haar taken op een adequate wijze ingevuld. Tijdens deze hectiek bleef er veel aandacht voor het welzijn van de nieuwkomers en daarnaast werd ook nog achter de schermen gewerkt aan het realiseren van gezinsherenigingen.

Deze acties hebben ertoe geleid dat de gemeente Bladel de achterstand volledig heeft ingelopen en de taakstelling voor de eerste helft van 2017 heeft gerealiseerd. Deze conclusie leidt ertoe dat de provincie het actieve toezicht heeft beƫindigd. De provincie Noord Brabant spreekt haar waardering uit voor de grote inhaalslag die is gemaakt.

In de komende periode zullen nog enkele gezinsherenigingen plaatsvinden. Er worden permanente huurwoningen gezocht voor de tijdelijke woonsituaties op de Posthof en ook nieuwe vergunninghouders worden geplaatst.

Er kan niet ingeschat worden of er op enig moment in de wereld onregelmatigheden ontstaan die opnieuw leiden tot een grote instroom in Nederland. Daardoor blijft de huisvesting van vergunninghouders een belangrijk aandachtspunt. Naast deze plaatsingssituaties wordt ook de komende periode veel aandacht besteed aan maatschappelijke begeleiding, inburgering, integratie en begeleiding bij het vinden van werk.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel