HomeActueelNieuwsProject tegen zwerfafval op evenementen succesvol afgesloten

Project tegen zwerfafval op evenementen succesvol afgesloten (16-02-2017)

Dit item is verlopen op 04-03-2017.

De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben allemaal een belangrijk doel voor ogen: een schone gemeente zonder zwerfafval. Afgelopen jaar hebben zij hun krachten gebundeld en gezamenlijk het project ‘Zwerfafvalpilot: Afvaleilanden op evenementen’ aangepakt.

Door middel van een geslaagde pilot waarbij speciale afvaleilanden op evenementen in verschillende gemeenten werden geplaatst, is de basis gelegd voor een structurele en professionele oplossing.

Bewustwording creëren

Niet alleen gemeenten willen zwerfafval verminderen. 84 procent van de inwoners van de Kempen vindt het prettig om hun afval in openbare ruimtes gescheiden kwijt te kunnen. Met behulp van belangrijke richtlijnen van de stichting Nederland Schoon, is een pilot uitgevoerd met drie doelstellingen: creëren van bewustwording, verminderen van zwerfafval en scheiden van afval in openbare ruimten. De gemeenten hebben het afgelopen jaar bij tien evenementen in de Kempen  afvaleilanden beschikbaar gesteld. Een afvaleiland bestaat uit meerdere afvalbakken met elk een eigen afvalstroom: papier en karton, PMD en overig. Door het gebruik van duidelijke bebording wordt visueel uitgelegd wat de bedoeling is. Ook kunnen promotors ingezet worden die bezoekers van de evenementen attenderen op de afvaleilanden en hen motiveren hun afval gescheiden weg te gooien. 

Organisaties en bezoekers positief

Dat de pilot zijn vruchten heeft afgeworpen, blijkt uit de positieve terugkoppeling van de verschillende partijen. Zo geeft organisator van het evenement Toeristendagen Eersel aan: “Het viel mij op dat de hoeveelheid vuil die wij na afloop moeten opruimen, aanzienlijk minder is dan andere jaren.” Ook het faciliteren vanuit de gemeentewerf is goed verlopen. “De gemeente heeft netjes de benodigde spullen geleverd en in elkaar gezet”, aldus de organisator van de Dweildag Hoogeloon.  Ruimte voor verbetering is er ook.  Zo was het aantal afvaleilanden op enkele evenementen te laag en mogen de eilanden meer opvallen. De samenwerking en logistieke planning tussen gemeenten en evenementen kan nog efficiënter. Als laatste stap is het belangrijk dat ook de uiteindelijke afvoer van het afval daadwerkelijk gescheiden blijft. De eindconclusie is dat de pilot met de afvaleilanden positief is ontvangen bij zowel organisatoren als bezoekers van de verschillende evenementen. De doelen van het project ‘Afvaleilanden op evenementen’ zijn ruimschoots behaald. Dit succes is ook opgepikt door de stichting Nederland Schoon, die de gemeenten had uitgenodigd hun project op het Zwerfafvalcongres te Utrecht te presenteren.

Verdiepingsslag in 2017

Het komende jaar krijgt deze pilot een verdiepingsslag op een tweetal nog te kiezen evenementen. De afvaleilanden worden hier samen met andere interventies ingezet, om het evenement afvalloos te krijgen. Als we immers het afval dat ontstaat goed gescheiden wegbrengen, is het geen afval meer maar zijn het grondstoffen. Veel afval recyclen en vooraf de juiste keuzes maken of en welke materialen er gebruikt moeten worden, zijn belangrijke onderdelen in het groener maken van de evenementen. Door een verdiepingsslag te maken op dit project, staat de Kempengemeenten niets in de weg om afvalscheiding in de openbare ruimte gemeengoed te maken en op termijn ook uit te dragen buiten de gemeentegrenzen.

Eigen inbreng

Heeft u zelf een idee voor een activiteit tegen zwerfafval? Of wilt u zelf in uw eigen directe omgeving zwerfafval tegengaan? Meld u dan bij Jan Schilders van de gemeente Bladel via 0497-361636. Zwerfafval in je eigen buurt verzamelen kan het hele jaar door. De gemeente zorgt dat u de goede materialen krijgt en haalt ook de volle zakken weer op.

Meer aandacht voor minder afval

Afvaleiland op een evenement

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel