HomeActueelNieuwsOntwerp-saneringsprogramma ‘Akoestisch onderzoek B-lijstwoningen en eindmelding gemeente Bladel’

Ontwerp-saneringsprogramma ‘Akoestisch onderzoek B-lijstwoningen en eindmelding gemeente Bladel’ (19-07-2017)

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 10 juli 2017 het ontwerp-saneringsprogramma ‘Akoestisch onderzoek B-lijstwoningen en eindmelding gemeente Bladel’ vastgesteld met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp.

Ter inzage

Het ontwerp-saneringsprogramma en bijbehorende stukken liggen op grond van de Wet geluidhinder vanaf 20 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het ontwerp-saneringsprogramma is de basis voor het verkrijgen van subsidie voor het, waar nodig, uitvoeren van gevelmaatregelen aan een aantal woningen. U kunt de stukken ook hieronder downloaden.

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met mevrouw C. Rieswijk van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497– 361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel