HomeActueelNieuwsOnderzoek naar risico's betonnen vloeren gemeente Bladel

Onderzoek naar risico's betonnen vloeren gemeente Bladel (27-10-2017)

De laatste dagen is in het landelijke nieuws veel aandacht voor risico's van bepaalde type betonnen vloeren. Het deels instorten van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport is voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanleiding geweest nader onderzoek in te stellen naar bepaalde type betonnen vloeren.

In de gemeente Bladel is eerst een inventarisatie uitgevoerd van gebouwen met zogenaamde ‘BubbleDeck vloeren’. Dit is het vloertype wat bij Eindhoven Airport is gebruikt. Uit deze inventarisatie blijkt dat in de gemeente Bladel geen panden met ‘BubbleDeck vloeren’ aanwezig zijn.

Omdat volgens het ministerie ook andere betonnen vloeren mogelijk een risico vormen, zijn we ook begonnen met het inventariseren van andere panden met vloeren binnen de risicoklasse. Het gaat om gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd en die een constructie hebben met breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten (al dan niet voorzien van gewichtsbesparende elementen). Dat onderzoek hopen we ook op korte termijn af te ronden.

Eigenaren van gebouwen zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende regelgeving. Mochten er risico’s geconstateerd worden, dan worden de gebouweigenaren hierop gewezen en wordt hen gevraagd hun gebouwen te controleren en indien noodzakelijk maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel