HomeActueelNieuwsOnderzoek heroverweging plan MFA-Hapert afgerond

Onderzoek heroverweging plan MFA-Hapert afgerond (22-12-2017)

Mogelijke varianten inpassing MFA-Hapert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel kreeg in mei van de gemeenteraad de opdracht om onderzoek uit te voeren naar verschillende aspecten van het plan Multi Functionele Accommodatie (MFA) Hapert. Het onderzoek is nu klaar en de gemeenteraad kan de uitkomsten gaan bestuderen.

In het onderzoek ging het met name om de hoogte van de investering en de betrokkenheid van de kerk in het plan. Een belangrijke vraag was: wat kan het gebouw van een MFA inhoudelijk en qua functies aan meerwaarde leveren aan Hapert? En daaruit voortvloeiend: hoe kan dat zo goed mogelijk in het centrum van Hapert ingepast worden?

Het afgelopen half jaar heeft het college intensief met de gemeenteraad, deelnemende partijen en deskundigen samengewerkt om het onderzoek te doen. De uitgangspunten  waren:

  • Hapert krijgt de voorzieningen die het nodig heeft, daar wordt niets aan afgedaan;
  • De gemeente Bladel is financieel sterk genoeg voor goede voorzieningen in alle kernen;
  • Er wordt concreet gemaakt wat Hapert aan meerwaarde krijgt voor het te investeren bedrag.

Met de meerwaarde van een MFA wordt bedoeld dat de accommodatie een belangrijk middel is om allerlei activiteiten en initiatieven mogelijk te maken voor Hapert.  Zo wordt de accommodatie een ontmoetingsplaats voor deelnemers en inwoners. Een MFA kan bovendien in het centrum van Hapert als aanjager fungeren voor de ontwikkeling van de rest van het centrum.

Aan de gemeenteraad worden met de presentatie van de resultaten van het onderzoek drie varianten voorgelegd voor de stedenbouwkundige inpassing van de MFA. Daarin zijn ook de mogelijke gevolgen van die varianten voor het totale centrum van Hapert meegenomen.

  • Variant A is het plan zoals dat tot 11 mei jl. in voorbereiding was; dus met gebruikmaking van kerk, pastorie en pastoorswoning aan de Oude Provincialeweg.
  • Variant B schetst een alternatief waarin kerk en omgeving niet worden gebruikt en de MFA wordt gebouwd ten oosten en ten zuiden van de sporthal (op het terrein van basisschool Het Palet).
  • Variant C is ook een denklijn zonder kerk en omgeving, waarbij de MFA nog compacter wordt ingevuld rondom de sporthal, richting het huidige ouderensteunpunt/sportcafé. 

Op 15 januari 2018 is er een openbaar toegankelijke bijeenkomst in het gemeentehuis, waar betrokken partijen allerlei technische vragen kunnen stellen over het onderzoek. De bijeenkomst wordt uitgezonden via een livestream vanaf de website van de gemeente. De uitgebreide informatie over het onderzoek is te downloaden via de website van de gemeente. Daarvoor kunt u kijken bij ‘Vergaderingen raad en commissie’ > Vergadering Gemeenteraad 15 januari 2018.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel