HomeActueelNieuwsKandidaatstelling verkiezingen gemeenteraad van Bladel

Kandidaatstelling verkiezingen gemeenteraad van Bladel (20-12-2017)

Op 5 februari 2018 tussen 9.00 en 17.00 uur zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bladel plaatsvinden.

De kiesraad heeft software ontwikkeld  voor het aanmaken van uw kandidatenlijst. Kijk hiervoor op: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-softwareverkiezingen-osv.

Aanmaken formulieren

Met programma 1 van OSV kunnen politieke partijen de volgende formulieren aanmaken voor de kandidaatstelling:

 • Het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
 • De ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst (model H 4)
 • De instemmingsverklaring met de kandidaatstelling (model H 9)
 • De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
 • De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2)

Inlevering kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd bij de afdeling verkiezingen van de gemeente Bladel, Markt 21, Bladel. Alleen groeperingen die op de dag van de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd kunnen aan de verkiezingen deelnemen.

Voorinlevering kandidatenlijsten

Het is mogelijk om vooraf de kandidatenlijsten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevr. E. van de Weegh, Bureau Verkiezingen van de gemeente Bladel.

Te overleggen stukken

De kandidatenlijst moet op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd door een kiesgerechtigde.
Hierbij moeten de volgende stukken worden overgelegd.

 1. De lijsten van kandidaten (model H 1).
 2. De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9).
 3. De machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1).
 4. De machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduiding van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2).
 5. Een nieuwe partij moet tenminste 20 ondersteuningsverklaringen overleggen. Deze ondersteuningsverklaringen kunnen worden afgelegd bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel in de periode van 22 januari 2018 tot en met 5 februari 2018. Dit geldt dus niet voor de partijen die nu in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.
 6. Een bewijs van storting van de waarborgsom. Dit geldt alleen voor een nieuwe partij.
 7. Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd.

Waarborgsom kandidaatstelling

Voor de kandidaatstelling van een nieuwe partij moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer NL02BNGH0285001159 ten name van de gemeente Bladel. De waarborgsom wordt terugbetaald als 75% of meer van de kiesdeler wordt gehaald. De kiesdeler is het totale aantal uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal beschikbare zetels. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bureau verkiezingen in het gemeentehuis of bellen naar 0497 - 36 16 36.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel